Externí disky

Vyhlásili sme víťazov o najlepší produkt uvedený na trh v roku 2016 na základe odborných recenzií.

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 6799 zozbieraných odborných recenzií a testov k 1136 produktom uvedeným na trhu v roku 2016, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.
Viac informácií

Najlepšie Externí HDD disky

Najlepšie NAS Disky

Najlepšie USB Flash disky

Hlavné kategórie Externí disky

Externí HDD disky Externí SSD disky USB Flash disky NAS Disky