Televize

Vyhlásili sme víťazov o najlepší produkt uvedený na trh v roku 2016 na základe odborných recenzií.

Služba Recenzie.sme.sk, na základe 6799 zozbieraných odborných recenzií a testov k 1136 produktom uvedeným na trhu v roku 2016, pridelila produktom s najvyšším priemerným hodnotením certifikát “Ocenený expertmi”.
Viac informácií

Najlepšie LED Televize

Najlepšie OLED

LG OLED55C7
98 bodov/100 1 54 440,-

Najlepšie Ultra HD

LG OLED55C7
98 bodov/100 1 54 440,-

Hlavné kategórie Televize

Ultra HD Prohnuté Televize QLED OLED LED Televize LCD Televize